NŠA nuotolinis mokymas. Įvairaus skaitmeninio formato medžiagos skelbimas, dalijimasisNuotoliniam mokymui(si) tinkanti aplinka, kurioje, tarsi lentoje, galima skelbti įvairaus skaitmeninio formato medžiagą (pvz., pateiktis, nuotraukas, vaizdo įrašus) ja dalytis, gauti grįžtamąjį ryšį. Aplinkoje galima susikurti uždaras grupes - klases. Vaizdo medžiagoje - Lino aplinkos naudojimo instrukciją: registracija, medžiagos talpinimas, dalijimasis ja ir grįžtamojo ryšio stebėjimas.
Vaizdo įrašą parengė Eglė Vaivadienė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė.
Nacionalinė švietimo agentūra.
2020 m. kovo 23 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):