Emocinio kognityvinio koučingo metodas „Vesk savo vaiką į sėkmę“ ir jo taikymasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Emocinio kognityvinio koučingo metodas „Vesk savo vaiką į sėkmę“ ir jo taikymas tėvų ir pedagogų bendravimo su vaikais praktikoje“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Teresa Aidukienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Pedagogų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė; Rytis Šiautkulis, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro socialinis pedagogas; Inga Dunčienė, 09.2.2-ESFA-V-707-02-0001 projekto „Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“, kurį pavesta įgyvendinti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui, vadovė.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. kovo 27 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):