Raimondas Gapšys: „Dailės sustiprintai turėtų būti mokoma iš kartos į kartą“
Raimondas Gapšys – žinomas pedagogas (dailės mokytojas ekspertas), menininkas, menotyrininkas, buvęs Dusetų Kazimiero Būgos vidurinės mokyklos (dabar – Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija) direktorius, pavaduotojas (antra vadybinė kategorija), 40 metų atidavęs mokyklai, sustiprinto dailės mokymo iniciatorius ir pradininkas, sustiprinto dailės mokymo planų ir programų kūrėjas.
Raimondas Gapšys dalijasi mokyklinių laikų prisiminimais iš pokario Krekenavos vidurinės mokyklos, geru žodžiu mini dailės mokytoją M. Kumpytę, padariusią didelę įtaką. Remdamasis ilgamete darbo patirtimi, analizuoja mokytojo darbo specifiką, svarsto apie mokytojo profesijos išskirtinumą. Samprotauja laisvės, kultūros, civilizacijos, žmogaus kultūrėjimo temomis, pabrėžia dailės ir meno istorijos pamokų svarbą, pamini ryškiausius lietuvių ir užsienio menininkus. Atvirai dėsto savo požiūrį į dabartinę švietimo sistemą, dalijasi įžvalgomis apie tai, kas svarbu ateities mokyklai.
Vaizdo įraše panaudota Cirko Marko (Circus Marcus) muzika „La recontre“ (CC licencija).
2013 m. rugpjūčio 4 d., Vilnius.
D.U.K. serija. Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):