Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Vadovėlio „Jaunas ir pilietiškas“ pristatymasLietuvoje šiuo metu vykstantis Bendrųjų ugdymo programų turinio atnaujinimas remiasi tarpdalykine integracija. Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) parengė naują vadovėlį „Jaunas ir pilietiškas“, skirtą 5–8 klasėms. Vadovėlis inovatyviai pritaikytas integruotam socialinio sąmoningumo, pilietiškumo, ekonominio raštingumo ugdymui, remiantis reiškiniais grįstu mokymosi metodu. Mokymo priemonė skirta istorijos, geografijos, etikos ir kitoms pamokoms. Vadovėlis „Jaunas ir pilietiškas“ įdiegtas elektroninėje mokymosi platformoje EMA. Juo visi gali naudotis nemokamai. 

Lietuvos laisvosios rinkos institutas
2023-06-07

0 komentarai (-ų):