Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Konferencija „STEAM kompetencijos ir kūrybiškumo ugdymas. Meno ir mokslo pasaulius integruojantys projektai“.2023 m. gegužės 26 d įvyko Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ir Dailės mokytojų asociacijos rengiama konferencija „STEAM kompetencijos ir kūrybiškumo ugdymas. Meno ir mokslo pasaulius integruojantys projektai“. Konferencijos moderatorė – menų studijos „Spalvų juokas“ direktorė Alma Bureikienė. 

Šios konferencijos tikslas – skleisti sėkmingos pedagoginės praktikos pavyzdžius, ugdant kūrybiškumo pagrindus, bendradarbiavimo, bendrąsias (skaitymo, rašymo, kalbėjimo, kompiuterinio raštingumo, matematikos, gamtamokslines ir kt.) kompetencijas bei inovatyvių veiklų taikymą formaliame ir neformaliame ugdyme, kviesti pedagogus dalintis STEAM ugdymo mokslinėmis ir metodinėmis įžvalgomis, praktikomis, pamokų organizavimo idėjomis, metodais, priemonių pavyzdžiais, skatinančiais mokinių mokymosi motyvaciją, kritinį mąstymą, atskleidžiančiais pažintinius ir kūrybinius mokinių gebėjimus. 
Daugiau informacijos nuorodoje

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 
2023-06-14

0 komentarai (-ų):