Nacionalinė švietimo agentūra. STEAM ikimokykliniame ugdymeSTEAM ugdymas yra vienas iš šiuolaikiškiausių ugdymo būdų, integruojantis gamtos mokslus, technologijų ir inžinerijos ir matematikos disciplinas, siejant jas su realiu pasauliu, pokyčiais ir progresu, darnaus vystymosi tikslais, realaus pasaulio problemų sprendimu, formuojantis vaikų kritinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus. Šioje laidoje kalbama apie STEAM ikimokykliniame ugdyme. Pokalbyje dalyvauja ir STEAM ugdymo patirtimi dalijasi Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorė Neringa Baršauskienė, logopedė Laura Bajoriūnė, Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ direktorius Andrius Taura, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramunė Čigienė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Dangyra Paušaitė. Pokalbį veda NŠA Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus metodininkė Asta Turskienė. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-05-16

0 komentarai (-ų):