Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Psichoaktyviosios medžiagos ir mokykla: prevencijos ir intervencijos gairėsNarkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas parengė metodinių rekomendacijų leidinį – „Psichoaktyviosios medžiagos ir mokykla: prevencijos ir intervencijos gairės“. Šios metodinės rekomendacijos yra skirtos mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo ir pirminio profesinio mokymo programas, bendruomenėms: mokyklų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, pedagoginiams darbuotojams, mokyklose dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams ar specialistams, vykdantiems psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją, siekiant puoselėti mokinių sveikatą, ugdyti sveiką gyvenimo būdą bei užtikrinti saugumą ir socialinę gerovę. 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas 
2023-05-18

0 komentarai (-ų):