School Education Gateway. Supporting the mental health and well being of refugee children in school (Pabėgėlių vaikų psichinės sveikatos ir gerovės užtikrinimas mokykloje)Mokyklos tampa vis įvairesnės, įskaitant svarbią jaunuolių grupę, kilusią iš migracijos arba pabėgėlių. Dėl karo Ukrainoje daugelyje Europos mokyklų labai padaugėjo pabėgėlių vaikų. Karo išgyvenimai ir staigus pabėgimas iš jiems pažįstamos aplinkos gali turėti neigiamos įtakos vaikų psichinei sveikatai ir savijautai. Šiame internetiniame seminare pristatoma, kaip mokyklos gali atlikti lemiamą vaidmenį tenkinant nelaimes ir traumas patyrusių vaikų poreikius ir kaip stiprinti jų psichinę sveikatą ir gerovę. 

Schools are increasingly diverse, including an important group of youngsters with a migration or refugee background. The war in Ukraine has led to a significant increase of refugee children in many schools across Europe. The experiences of war and sudden flight from their familiar surroundings can have a negative impact on the children’s mental health and well-being. Watch this webinar to learn how schools can play a crucial role in meeting the needs of distressed and traumatised children and how to strengthen their mental health and well-being. 

Europos Komisijos portalas mokykloms „School Education Gateway“. 
2022-04-27

0 komentarai (-ų):