LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Vertybės. Kaip jos atsiskleidžia karo metu?12-oji pamoka. Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos etikos mokytojas Vytautas Toleikis ir gimnazistas Mindaugas Poškus kviečia kalbėtis apie tai, kaip karo žiaurumų fone atsiskleidžia svarbiausių bendražmogiškų vertybių reikšmė – laisvė, pasiaukojimas, valia, žmogaus gyvybės vertė, viltis ir kt. 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija 
2022-04-11

0 komentarai (-ų):