Nacionalinė švietimo agentūra. Projektas „Kokybės krepšelis“. Kauno mokyklos dalijasi patirtimiNacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė kartu su komanda lankėsi Kauno mokyklose. Dalis aplankytų mokyklų dalyvauja NŠA vykdomame projekte „Kokybės krepšelis“ ir įgyvendina mokyklos veiklos tobulinimo planą. Mokyklos savo veiklą tobulina per skirtingus aspektus: Kauno rajono Šlienavos pagrindinė mokykla mokinių pasiekimų gerinimui pasitelkė inovatyvų STEAM ugdymą, Kauno Aleksandro Puškino gimnazija orientuojasi į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių sėkmę, pasirinkusi multisensorinės erdvės priemones, Kauno Simono Daukanto gimnazija dėmesį skiria 5–8 klasių mokinių pagalbos modeliui. NŠA atstovai taip pat apsilankė Kauno Panemunės pradinėje mokykloje. Nacionalinė švietimo agentūra. 2022-04-08

0 komentarai (-ų):