LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. XIV Edukacijos forumas „Paauglių akademiniai tikslai socialinės nelygybės kontekste: kada nepritekliai tampa vidiniais ištekliais?“Kviečiame dalyvauti ugdymo mokslų atstovus, tyrėjus, doktorantus, analitikus, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdančių mokyklų, savivaldybių švietimo padalinių ir regioninių mokytojų švietimo centrų, mokinių ir mokinių tėvų asociacijų, nevyriausybinių organizacijų atstovus, švietimo politikos formuotojus ir visus, kuriems aktualūs švietimo politikos ir ugdymo pokyčiai, edukacijos tyrimų kokybės, rezultatų panaudojimo sprendimams priimti ir švietimo praktikai tobulinti klausimai. 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija 
2022-04-01

0 komentarai (-ų):