Vytauto Didžiojo universitetas. The Confluence of Language Learning, Teaching and AssessmentILTA konferencija, skirta užsienio kalbų ugdymo ir vertinimo aktualijoms aptarti. Kanados Queens universiteto profesoriai Liying Cheng ir Andy Curtis pristato šiuolaikines užsienio kalbų ugdymo tendencijas. JAV profesorė Betty Lanteigne diskutuoja formuojamojo vertinimo klausimais. VDU docentė Eglė Petronienė pristato naujoves atnaujinant užsienio kalbų (anglų) ugdymo turinį. ILTA konferencija vyko anglų kalba (be vertimo).

Konferenciją organizavo Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija, ILTA ir Queens universitetas. 

Vytauto Didžiojo universitetas.
2022-04-20

0 komentarai (-ų):