Nacionalinė švietimo agentūra. Pasirengimas diegti atnaujintas ugdymo programas iš arčiau: pokyčiai, pagalba, patirtisNacionalinės švietimo agentūros organizuota viešoji nuotolinė konsultacija savivaldybių švietimo skyrių darbuotojams, švietimo įstaigų vadovams, pavaduotojams ugdymui, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų, profesinių sąjungų, švietimo bendruomenių ir tėvų asociacijų atstovams. 

PROGRAMA

Pasirengimas UTA įgyvendinimui 2023–2025 m. Saulė Vingelienė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus vedėja laikinai einanti Ugdymo turinio departamento direktoriaus pavaduotojos pareigas. 

Bendrųjų programų vaizdavimas atnaujintame Švietimo portale. Dr. Vaino Brazdeikis, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento direktorius.
 
Išorinis vertinimas. Vidmantas Jurgaitis, Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento direktorius.
 
Įtraukusis ugdymas. Ana Pavilovič-Jančis, Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Įtraukties plėtros skyriaus specialioji pedagogė.

Vadovėliai ir skaitmeninės mokymo priemonės. Edita Sederevičiūtė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Mokymo priemonių sklaidos skyriaus vedėja, dr. Ingrida Mereckaitė-Kušleikė, Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė.

UTA komandų geroji patirtis: kaip atnaujintų BP diegimui pasirengę savivaldybės? Asta Jankauskienė, Klaipėdos Gedminų progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Vida Bubliauskienė, Klaipėdos savivaldybės Švietimo skyriaus patarėja.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2023-04-28

0 komentarai (-ų):