Nacionalinė švietimo agentūra. Rekomendacijos ir įžvalgos dėl Gyvenimo įgūdžių bendrosios programos įgyvendinimoViešoji nuotolinė konsultacija „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: rekomendacijos, įžvalgos dėl Gyvenimo įgūdžių bendrosios programos įgyvendinimo“. Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuojamo viešųjų konsultacijų ciklo „Įsivertinimas, vadybiškumas, geros mokyklos kūrimas“ viešoji nuotolinė konsultacija „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: rekomendacijos, įžvalgos dėl Gyvenimo įgūdžių bendrosios programos įgyvendinimo“. 

Ši viešoji konsultacija rengta kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ir Sveikatos apsaugos ministerijomis. Per konsultaciją kalbama apie Gyvenimo įgūdžių bendrosios programos turinį ir įgyvendinimo rekomendacijas; kokių kompetencijų turi būti įgijęs mokytojas, įgyvendinantis Gyvenimo įgūdžių bendrąją programą; kaip sieti Gyvenimo įgūdžių bendrąją programą su visu atnaujintu mokyklos ugdymo turiniu. 

Pranešimai: Agnė Liucilė Andriuškevičienė, švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėja. Dr. Simona Bieliūnė, sveikatos apsaugos ministro patarėja. Dr. Daiva Šukytė, Lietuvos socialinio ir emocinio ugdymo instituto lektorė-konsultantė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė. Atsakymai į klausimus. Irena Raudienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja. Konsultaciją moderuoja Albina Vilimienė, Nacionalinės švietimo agentūros Mokyklų veiklos plėtros skyriaus vedėja. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-04-19

0 komentarai (-ų):