Nacionalinė švietimo agentūra. Meninio ugdymo ir technologijų konferencijaMeninio ugdymo ir technologijų baigiamoji konferencija 

Programa

Įžanginis žodis (NŠA direktorės pavaduotoja dr.Asta Ranonytė); 
Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ rezultatai (dr. Vaino Brazdeikis); 
Atnaujintų BP ypatumai. (Saulė Vingelienė); 
Kompetencijomis grįstas ugdymas (dr. Ingrida Mereckaitė-Kušleikė); 
Įtraukties aktualijos bendrajame ugdyme (Ana Pavilovič-Jančis); 
Tarptautiniai mokinių pasiekimų tyrimai: kas slepiasi už skaičių? (Egle Melnikė); 
Mokymo priemonės ugdymo turinio įgyvendinimui (Aurelija Dirvonskienė); 
Skaitmeninė transformacija švietime (Jolanta Pauliukienė). 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-04-28

0 komentarai (-ų):