Etikos metodas „Etinių dilemų sprendimas“Pristatomas mokymo metodas „Etinių dilemų sprendimas“, kurio tikslas skatinti ir ugdyti mokinių gebėjimus pagrįsti, pasitelkus įrodymus bei logiką. Mokiniai motyvuojami sužadinant jų smalsumą: pateikiamos tikroviškos gyvenimo situacijos, iškeliamos dilemos, duodamos pasirinkimo galimybės ir suteikiama proga analizuoti etinius veiksmus bei vertinti. Vilniaus Žvėryno gimnazijos mokytoja metodininkė Laura Martinaitienė išsamiai pristato, kaip taikyti etinių dilemų sprendimo metodą 5-12 klasėse.
Ugdymo plėtotės centras, 2017.

0 komentarai (-ų):