Nacionalinė švietimo agentūra. Viešoji konsultacija „Pavaduotojų lyderystė: mokinių pasiekimų nacionalinių duomenų panaudojimas savivaldybėje“Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuojamo viešųjų konsultacijų ciklo „Įsivertinimas, vadybiškumas, geros mokyklos kūrimas“ viešosios konsultacijos „Pavaduotojų lyderystė: mokinių pasiekimų nacionalinių duomenų panaudojimas savivaldybėje“, skirtos bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui, savivaldybių švietimo padalinių vadovams ir švietimo centrų atstovams. 

Viešojoje konsultacijoje aptariami probleminiai klausimai: ar mokame „skaityti“ mokinių pasiekimų nacionalinius duomenis; ką šie duomenys „kalba“ savivaldybės švietimo padalinių atstovams, mokyklų vadovų pavaduotojams, mokiniams ir mokytojams; kaip duomenis panaudoti savivaldybės mokyklose, sprendžiant ugdymo turinio klausimus.

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-10-20

0 komentarai (-ų):