LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Projekto „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams” antrųjų įgyvendinimo metų pradžios renginysLR švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Nacionalinė švietimo agentūra, EK ir Britų taryba nuotoliniu būdu organizavo projekto „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“ antrųjų įgyvendinimo metų pradžios renginį. Renginyje buvo apžvelgti reformų įgyvendinimo Lietuvos švietimo sistemoje uždaviniai ir siekiai, dabartinė situacija šalies mokyklose, atnaujinamo ugdymo turinio eiga ir perspektyvos, pristatyti per pirmuosius projekto įgyvendinimo metus pasiekti rezultatai, aptartas parengtas mokomosios medžiagos paketas (Toolkit), supažindinta, kaip jis bus naudojamas vykdant projekto antrųjų metų planuojamas veiklas. Renginyje dalyvavo svečiai, kurie pristatė Velse įgyvendintos ugdymo turinio reformos patirtį. 
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2021-10-14

0 komentarai (-ų):