Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Irena Vainorienė. Septyni žingsniai kūrybiškumo link, arba kaip išsivaduoti iš Platono olosIrenos Vainorienės, Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos metodininkės, pranešimas, skaitytas Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos 2021 m. rugsėjo mėn. seminare „Geroji patirtis: (ne)formaliojo ugdymo sėkmės istorijos“. Pranešime glaustai pristatoma metodika, padedanti ruoštis VBE samprotavimo rašiniui, lavinanti kritinį mąstymą, kūrybiškumą. Taip pat aptariama mokėjimo mokytis kompetencija, palengvinanti akademinę mokinio kasdienybę. 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. 
2021-10-04

0 komentarai (-ų):