Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Pauliaus V. Subačiaus pranešimas „Maironio „Lietuva brangi“: nuo eiliavimo prie eilėraščio“Kuo lietuvių literatūros klasikai įdomūs užsienio literatūrologams? Ar tikrai skaitome tinkamus Maironio tekstus mokykloje, pristatydami jį kaip tautinio atgimimo poetą? Kas kuria kanoną – kritikai, skaitytojai ar patys rašytojai? Arba – kaip kalbėti apie tėvynės meilę jos neminint. Labai įdomus ir mokykloje kiek neįprastas tekstologinis žvilgsnis į Maironio kūrybą (o daugiausiai – eilėraštį „Lietuva brangi“) Vilniaus universiteto profesoriaus Pauliaus V. Subačiaus pranešime „Maironio „Lietuva brangi“: nuo eiliavimo prie eilėraščio“. 
Pranešimas skaitytas Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos 2021 m. spalio 19 d. organizuotoje konferencijoje „Akademiškumo ir kūrybiškumo dermė literatūros ir kalbos pamokose“. 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. 
2021-10-28

0 komentarai (-ų):