Nacionalinė švietimo agentūra. Priešmokyklinio ugdymo BP atnaujinimo aktualijos. Kompetencijų ugdymas, gamtamokslinis ugdymasVaizdo konferencija „Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos atnaujinimo aktualijos“.

- Kompetencijų ugdymas priešmokyklinio ugdymo pakopoje. Prof. dr. Aušra Kazlauskienė, VU Švietimo akademija, Mokytojų rengimo institutas; Saulė Vingelienė, NŠA Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus vedėja. 
- Ikimokyklinio amžiaus vaikų gamtamokslinis ugdymas: praktinis aspektas. Doc. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė, VU Ugdymo mokslų institutas. 

Renginį moderuoja projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ metodininkas, priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos atnaujinimo koordinatorius dr. Sergejus Neifachas. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-10-19

0 komentarai (-ų):