Vilniaus universitetas. Lituanistikos atradimai: prof. dr. Brigitos Speičytės paskaita „Kodėl Maironis rašė vienintelį poezijos rinkinį „Pavasario balsai“?“Vilniaus universiteto (VU) Filologijos fakulteto nuotolinių pamokų ciklas aukštesniųjų klasių mokiniams ir jų mokytojams „Lituanistikos atradimai“. Šis pamokų ciklas skirtas supažindinti su naujausiomis lituanistinių tyrimų tendencijomis, atverti platesnius lietuvių kalbos, literatūros ir kultūros akiračius. Nuotolines pamokas mokiniams veda VU Filologijos fakulteto lietuvių filologijos studijų programos dėstytojai. 

Lietuvių literatūros istorijoje Maironis yra vienintelis reikšmingas poetas, kuris neleido skirtingų poezijos rinkinių vieną po kito, o per visą savo kūrybinę biografiją rašė tą patį rinkinį „Pavasario balsai“. Kaip vertinti tokį Maironio kūrybinį sprendimą? Kaip jis lėmė „Pavasario balsų“ savitumą ir reikšmę lietuvių lyrikos tradicijoje? Kviečiame į šiuos klausimus atsakymų ieškoti naujoje „Lituanistikos atradimų“ ciklo pamokoje kartu su prof. dr. Brigita Speičyte. 
Pamoką moderuoja doc. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė. 

Vilniaus universitetas. 
2022-01-20

0 komentarai (-ų):