Draugiškas internetas. Kaip kurti pateiktis, informacinius testus su interaktyvaus turinio kūrimo platforma „Genially“Saugesnio interneto projekto („Safer Internet Centre Lithuania: draugiskasinternetas.lt IV“) iniciatyva sukurtas Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos informacinių technologijų mokytojos ekspertės, saugesnio interneto ambasadorės Renatos Babravičienės mokomasis filmukas, kaip kurti pateiktis, informacinius testus su interaktyvaus turinio kūrimo platforma https://genial.ly/. Šią platformą mokytoja naudoja ne tik pateiktims, bet ir vaizdinėms istorijoms bei informaciniams testams kurti. Interaktyvių platformų panaudojimas ugdymo veiklose yra viena iš mokinių skatinimo daugiau sužinoti apie medijas per praktinius pratimus ir žaidimus galimybių. 

Projektas „Draugiškas internetas“. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-01-28

1 komentaras: