Nacionalinė švietimo agentūra. Mokymai mokyklų atstovams: praktinis „Microsoft Forms“ taikymasNacionalinė švietimo agentūra organizavo nuotolinius mokymus mokyklų atstovams, skirtus aptarti klausimynų skelbimo eigą ir duomenų apdorojimą, naudojantis „Microsoft Forms“.
 
Nuo 2022 m. sausio 1 d. sustabdžius elektroninės mokyklų veiklos įsivertinimo sistemos „IQES online Lietuva“ (www.iqesonline.lt) veiklą, mokinių, jų tėvų, mokytojų apklausas, susijusias su mokyklos veiklos kokybe, siūloma atlikti kitose interneto apklausų sistemose, naudojantis atnaujintais klausimynais mokiniams, jų tėvams, mokytojams, kurie skelbiami švietimo portale „Emokykla.lt“

 Atkreipiame dėmesį, kad atliekant mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, galima naudoti ne tik kiekybinį apklausos, bet ir kokybinius duomenų rinkimo metodus (pvz., sutelktųjų grupių diskusiją, interviu ir kt.). 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-01-25

0 komentarai (-ų):