School Education Gateway. Educational activism: how teachers can empower school students (Aktyvizmas švietime: kaip mokytojai gali įgalinti mokinius aktyviai veikti?)COVID-19 pandemijos metu demokratinės erdvės mažėjo visoje Europoje – tiek politiniu, tiek mokyklų sprendimų priėmimo lygmeniu. Šiame seminare sužinosite apie mokyklos mokinių atstovo patirtį, susijusią su aktyvumu švietime: kas tai yra, kodėl tai svarbu ir kokį vaidmenį atlieka mokytojai, įgalindami jaunus žmones išsakyti savo nuomonę ir kovoti už savo teises, nepaisant jų amžiaus ir kilmės.

During the COVID-19 pandemic, democratic spaces have been shrinking all across Europe - be it at a political level or at a school decision-making level. Watch this webinar to learn about the experience of a school student representative with educational activism: what it is, why it is important, and what role teachers play in empowering young people to speak their minds and fight for their rights, regardless of their age and background.

Europos Komisijos portalas mokykloms „School Education Gateway“.
2022-01-26

0 komentarai (-ų):