Konsultacijų ciklas su EBPO ekspertu dr. Philu Lambertu. Vidurinio ugdymo tendencijos (1)LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, kartu su Nacionaline švietimo agentūra, ruošiantis atnaujinti vidurinio ugdymo programas, svarbu peržiūrėti ir įvertinti vidurinio ugdymo programos sandarą ir apsvarstyti galimus pakeitimus. Siekiant išsiaiškinti įvairių ekspertų ir interesų grupių pasiūlymus dėl vidurinio ugdymo programos sandaros pokyčių, 2020 m. spalio 29 d. įvyko pirmasis susitikimas iš organizuojamo nuotolinių susitikimų ciklo su EBPO ekspertu dr. Philu Lambertu, kuris konsultuoja programų rengėjus turinio atnaujinimo klausimais. Išgryninus dalyvių pasiūlymus dėl vidurinio ugdymo pokyčių, ketinama jais remtis atnaujinant teisės aktus, reglamentuojančius vidurinio ugdymo programos sandarą. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2020-11-03.

0 komentarai (-ų):