Lietuvos nacionalinė biblioteka. Mokymai „Kaip sudominti paauglį knyga?“Tai mokymai, skirti bibliotekininkams, tačiau aktualūs įvairių sričių specialistams, susiduriantiems su paaugliais ir jų ugdymu, bei tėvams. 
Seminarą sudaro trys paskaitos: 
 • Psichologė dr. Jolanta Sondaitė skaito paskaitą „Psichologiniai paauglystės amžiaus tarpsnio ypatumai“, kurioje aptariami paauglio tapatybės formavimosi ypatumai ir sąsajos su knygų skaitymu. 
• Vytauto Didžioji universiteto Švietimo akademijos dėstytoja Vilija Janušauskienė savo paskaitoje „Lanksčios didaktikos galimybės bibliotekoje“ siekia atskleisti, kaip didaktika gali būti naudinga siekiant ugdyti paauglio skaitymo kompetencijas, bei supažindina su skaitymo skatinimo strategijomis. 
 • Literatūrologė Eglė Baliutavičiūtė skaito pranešimą tema „Lietuvių paauglių literatūros dešimtmetis“, kuriame išryškina, kas žinotina apie svarbiausius ir aktualiausius šio laikotarpio lietuvių rašytojus ir jų knygas. 
Šie mokymai yra viena iš Skaitymo skatinimo programos, kurios įgyvendinimą finansuoja Kultūros ministerija, priemonių. 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 
2020-11-30

0 komentarai (-ų):