„Consilium educationis“ seminaras „Multimodalus ugdymas: ribos ir galimybės“Seminaras skirtas pasitikti tik ką pasirodžiusiai mokymo priemonei: Baranova J., Duoblienė L. „Filosofija vaikams ir multimodalus ugdymas“ (VU leidykla), 2020. Ši metodinė priemonė pristato naujausias filosofijos bei filosofinės etikos mokymo tendencijas mokykloje Lietuvoje ir pasaulyje. Sąvoką filosofija vaikams galima vartoti siaurąja prasme, kaip konkretų Matthew Lipmano ir Ann Margaret Sharp metodikos atvejį. Sąvokos samprata šioje metodinėje priemonėje kai kur sutaps su minėtąja metodika. Bet visgi ji bus vartojama ir plačiau - aprėps platesnį metodikų spektrą - paauglių ir jaunuolių (nuo 5 iki 12 klasės) filosofinio ugdymo aspektus. Nauja, multimodalaus ugdymo, perspektyva svarstys kino filmų, fotografijų, medijos, garso įtraukimo į ugdymą atsiveriančias galimybes. Tai abiejų autorių mokslinio projekto: „Multimodalus ugdymas: filosofinės prielaidos ir problemos“ mokslinio tyrimo praktinis pritaikymas. 
VU Filosofijos fakultetas. 
2020-11-16.

0 komentarai (-ų):