Konsultacijų ciklas su EBPO ekspertu dr. Philu Lambertu. Vidurinio ugdymo mokymo(si) dalykų atnaujinimas: kriterijai (6)Konsultacijų ciklas su EBPO ekspertu dr. Philu Lambertu. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2020-11-12.

0 komentarai (-ų):