Mokytojo lyderystė, siekiant kiekvieno mokinio pažangosUgdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)" 2013 m. spalio 28 d. rengė metodinę dieną „Mokytojo lyderystė, siekiant kiekvieno mokinio pažangos". Renginyje dalyvavo bendrojo ugdymo mokyklų pedagogai. Jie klausėsi pranešimų apie lyderystę šiuolaikinėje mokykloje, diskutavo, kas yra mokytojo lyderystė ir kaip ją ugdyti. Metodinėje dienoje dalyviai pagilino savo supratimą apie mokytojo lyderystę pamokoje, siekiant geresnių mokinių mokymosi rezultatų.

0 komentarai (-ų):