Pedagogų karjeros raidos modelio viešieji svarstymai

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)" 2013 m. spalio 28 d. rengė viešąsias konsultacijas, kuriose svarstomi pedagogų karjeros raidos modelį detalizuojantys dokumentų projektai.

Dalyvauti viešosiose konsultacijose kviečiami pedagogai, mokyklų vadovai, švietimo politikai, įvairių švietimo asociacijų, profsąjungų atstovai, aukštųjų mokyklų, švietimo centrų darbuotojai, kiti kvalifikacijos tobulinimo paslaugų teikėjai.

Planuojama surengti 25 viešąsias konsultacijas įvairiuose Lietuvos regionuose.

0 komentarai (-ų):