Stažuotė Suomijoje
Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)", organizuoja trumpalaikes stažuotes pedagogams Airijoje, Ispanijoje, Norvegijoje, Slovėnijoje ir Suomijoje.

Stažuotės užsienyje tikslas — supažindinti mokytojus su užsienio šalių pedagogų gerąja patirtimi ir jos pritaikymo galimybėmis Lietuvoje. Mokytojai dalyvauja 3 dienų edukacinėje programoje, kurioje susipažįsta su užsienio šalių pedagogų patirtimi, aktualiomis užsienyje ir Lietuvoje švietimo temomis (dvikalbiu ugdymu, specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymu, kūrybiškumo ugdymu pamokose ir kt.), lankosi mokyklose, nacionalinio ir regioninio lygmens švietimo institucijose, stebi pamokas. Įgyta patirtis stažuočių dalyviams suteikia naujų idėjų, kaip tobulinti pamokų planavimą, mokinių pasiekimų vertinimą ir kitą pedagoginę veiklą.

0 komentarai (-ų):