Metodinės dienos švietimo specialistamsUgdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)", tęsia metodinių dienų ciklą, skirtą pedagogų kvalifikacijos tobulinimo procesą formuojančių ir vykdančių institucijų darbuotojams. Renginiai skirti švietimo aktualijoms apžvelgti. Ši tematika pasirinkta tęsiant pirmojoje metodinėje dienoje analizuotas esmines švietimo sistemos tobulinimo kryptis ir atsižvelgiant į Valstybinėje švietimo strategijoje skelbiamą pirmąjį tikslą — iki 2022-ųjų metų pasiekti, kad pedagogų bendruomenės pagrindą sudarytų aktyvūs ir nuolat tobulėjantys pedagogai.

0 komentarai (-ų):