Stasė Ustilaitė, Vidas Ivanauskas. Judu – sveikas esuUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos (minint Pasaulinę sveikatos dieną,) „Judu – sveikas esu“ vaizdo įrašas. Sveikatos ugdymo šalies mokyklose situaciją, iššūkius, galimybes apžvelgė Sveikatos ugdymo programos bendraautorė dr. Stasė Ustilaitė, Lietuvos edukologijos universiteto Sveikatos ir fizinio ugdymo katedros docentė. Transliaciją moderavo Vidas Ivanauskas, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkas.

Lietuvos edukologijos universiteto doc. dr. Stasė Ustilaitė apžvelgė ir analizavo sveikatos ugdymą mokyklose. Doc. dr. Stasė Ustilaitė pastebėjo, kad remiantis įvairių mokslinių tyrimų duomenimis, galima teigti, jog mokyklose per mažai dėmesio skiriama nuosekliam gyvenimo įgūdžių, sveikos gyvensenos įpročių ugdymui(si), kadangi mokyklų prioritetas – mokinių parengimas egzaminams, o integruojamos programos, Sveikatos ugdymo bendroji programa, Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa bei įvairios prevencinės programos bendrojo ugdymo įstaigose yra vykdomos tik fragmentiškai.
Kelti ir nagrinėti transliacijos metu klausimai:
· Kas galėtų skatinti mokytoją aktyviai dalyvauti mokinių sveikatos ugdymo procese? Diskutuotina, ar sveikatos ugdymas mokykloje būti traktuojamas kaip papildoma, savanoriškai prisiimama mokytojo pareiga?
· Kokie egzistuoja trukdžiai mokytojui, kuriančiam mokinių sveikatos ugdymui(si) palankią edukacinę aplinką?
· Kaip ir kokius sveikatos ugdymo rezultatus atpažįsta pats mokytojas?
· Apie kūno kultūros pamokas: ar tinkama pamokos trukmė, mokinių skaičius, erdvių išnaudojimas.
· Įvairių šalių patirtis.
· Tėvų švietimo klausimai.
· Sveikatos programa 2014–2025 m.

Informacijos šaltinis „Ugdymo sode“ : Kūno kultūra – sportas – sveikata.

Pasaulinei sveikatos dienai paminėti vyko akcija „Gražiai ir prasmingai apie sveikatą“ – priešmokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniai iš savo patirties apibūdino, kaip supranta, kas yra sveikata, kaip ja reikėtų rūpintis, kaip reiktų sveikai maitintis ir t.t. Nuoroda į vaikų mintis.

Mintis, pasiūlymus, pastabas siųskite el. paštu Vidas.Ivanauskas@upc.smm.lt
Ugdymo plėtotės centras. 2015 m. balandžio 7 d., Vilnius. Filmavo Aurimas Pečkys, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):