Ketvirtadienis – „Mokytojo TV“ dienaUgdymo plėtotės centras kviečia ketvirtadieniais po pamokų pedagogus rinktis drauge ir jungtis prie „Mokytojo TV“ tiesioginių vaizdo transliacijų internetu, pateikti savo įžvalgas ar užduoti klausimus transliacijų dalyviams.
Nacionalinis saugumas ir krašto gynyba, globalusis švietimas, medijų ir informacinis raštingumas, STEAM – artimiausių transliacijų temos. Dar iki vasaros atostogų ketinama gvildenti priešmokyklinio ugdymo aktualijas, aptarti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą daugiafunkciuose centruose. Lietuvos šaulių sąjungos atstovai pristatys, kur ir kokios planuojamos šaulių vasaros stovyklos, kokie smagumai ir iššūkiai stovyklose laukia jaunimo, be to, transliacijos dalyviai ir žiūrovai bus kviečiami diskutuoti, kodėl ir kaip verta įsitraukti į stovyklas mokytojams. Nuo rudens vyks vaizdo transliacijos-pamokos, kai mokytojams ir mokiniams bus pateikta metodinė ir mokymo medžiaga. „Vaizdo įrašai švietimo sistemoje jau tapo populiaria informacijos perdavimo forma ir ugdymo priemone. O tiesioginės vaizdo transliacijos internetu ne tik tęsia pradėtus vaizdo įrašų kūrimo darbus, bet ir atveria naujas galimybes – jos ypač patrauklios dėl abipusio ryšio teikiamų privalumų“, – sako Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis. „Mokytojo TV“ – tai ne tik tiesioginės transliacijos, bet ir virtuali erdvė (mokytojotv.upc.smm.lt), kur mokytojai, mokyklų vadovai, mokiniai, bibliotekininkai, švietimo specialistai, tėvai gali rasti pagal temas, tikslinę auditoriją, mokomuosius dalykus susistemintą švietimo bendruomenei skirtą vaizdo medžiagą. Pagrindinę jos dalį sudaro dviejuose Ugdymo plėtotės centro vykdytuose projektuose sukurti videoįrašai. Tai projekte „Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones“ sukurtos „Virtualios edukacinės bibliotekos“ (www.svietimas.eu) ištekliai: konferencijų, seminarų, paskaitų, pranešimų vaizdo įrašai, iš užsienio kalbų versti ir subtitruoti įrašai, kūrybinės serijos, savanorių darbai. Šiuo metu „Virtuali edukacinė biblioteka“ turi pusę milijono peržiūrų ir 1800 prenumeratorių. LOGIN Lietuvos interneto apdovanojimų konkurse 2014 metais kultūrinių, edukacinių tinklalapių ar projektų kategorijoje pagal balsų skaičių „Virtuali edukacinė biblioteka“ buvo ketvirtoje vietoje. Kitas išteklių šaltinis – projekte „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ sukurti mokomieji filmai, animuoti pristatymai, reportažai. Beje, šiame projekte sukurta „Mokytojo TV“ vertinimo kategorijoje „Už atvirą komunikaciją“ gavo „Europos burių 2014“ apdovanojimą. Ugdymo plėtotės centras. 2015 m. balandžio 15 d., Vilnius. Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):