Kaunas Domas. Kristijono Donelaičio asmeninė biblioteka: rekonstrukcijos bandymasProf. habil. dr. Domo Kauno (Vilniaus universitetas, Lietuva) pranešimas „Kristijono Donelaičio asmeninė biblioteka: rekonstrukcijos bandymas“, skaitytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Kristijono Donelaičio epochos knygos kultūra daugiatautėje Prūsijos visuomenėje“.
Vilniaus universitetas. Lietuvos mokslų akademija.
2014 m. rugsėjo 25–26 d., Vilnius.
Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):