Giedrė Kvieskienė. Socioedukacinio darbo svarba bendruomenėjeProf. dr. Giedrės Kvieskienės (Lietuvos edukologijos universitetas) pranešimas „Socioedukacinio darbo svarba bendruomenėje“. III daugiafunkcių centrų tinklo susitikimas. Ugdymo plėtotės centro projektas „Mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtra kaimo vietovėse (II etapas)“. 2014 m. lapkričio 25–26 d., Kaunas. Parengė Rasa Jančiauskaitė, Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):