Marytė Puzaitė. Ugdymo metodų atranka (2/4)




Marytės Puzaitės, Vilniaus Gabijos gimnazijos rusų (užsienio) kalbos mokytojos ekspertės, pranešimas „Užsienio kalbos kompetencijų ugdymas ir vertinimas pagrindinėje ir vidurinėje bendrojo ugdymo mokykloje" (2 dalis), skaitytas Ugdymo plėtotės centro projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra" (II etapas) Metodinėje dienoje užsienio kalbų mokytojams. 2012 m.spalio 30 d., Vilnius. Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):