Haris Urvinis. Vaikų dienos centrų funkcijos ir vykdomos veiklosHario Urvinio, Lietuvos vaikų dienos centrų asociacijos pirmininko, pranešimas „Vaikų dienos centrų funkcijos ir vykdomos veiklos“. III daugiafunkcių centrų tinklo susitikimas. Ugdymo plėtotės centro projektas „Mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtra kaimo vietovėse (II etapas)“. 2014 m. lapkričio 25–26 d., Kaunas. Parengė Rasa Jančiauskaitė, Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):