Vilniaus licėjaus moksleiviai pristato 2011—2012 m. projektus2011—2012 m. projektų pristatymas Vilniaus licėjaus moksleivių ir „Kūrybinių partnerysčių" spaudos konferencijoje „Kūrybiškumo ir akademiškumo dermė". Ugdymo plėtotės centro projektas „Kūrybingumo plėtra Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose pritaikant ir įdiegiant kūrybinių partnerysčių modelį". 2013 m. balandžio 24 d., Vilnius. Parengė Daiva Liubamirskaitė.

0 komentarai (-ų):