Eglė Pranckūnienė. Lyderystės vardan mokymosi esminiai bruožai ir praktiniai aspektaiEglės Pranckūnienės, Mokytojų tobulinimo centro direktorės, pranešimas „Lyderystės vardan mokymosi esminiai bruožai ir praktiniai aspektai", skaitytas metodinėje dienoje „Mokytojo lyderystė siekiant kiekvieno mokinio pažangos". Projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra" (II etapas).
Ugdymo plėtotės centras.
2013 m. spalio 28 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):