Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų išbandymas metodinėje laboratorijojeUgdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, didelį dėmesį skiria ne tik pedagogų, bet ir projekto partnerių — regionų švietimo centrų ir universitetų darbuotojų — kvalifikacijos tobulinimui. Š.m. sausio 14—15 d. vyko projekto vykdytojo ir partnerių darbuotojams skirta metodinė laboratorija. Šioje laboratorijoje švietimo specialistai turėjo galimybę praktiškai išbandyti kelias inovatyvias pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formas, tokias kaip grupinė supervizija, ugdomasis vadovavimas, mini mokymai bei trumposios stažuotės užsienyje ir Lietuvoje.

0 komentarai (-ų):