Metų paskaita mokytojams „Reformacijai – 500“Doc. dr. Deimanto Karvelio skaityta Metų paskaita mokytojams „Reformacijai – 500. Istorinio, kultūrinio ir dvasinio palikimo paraštėje...“.
LR švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. sausio 5 d., Vilnius.
Filmavo Marija Načaitė, montavo Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):