Nacionalinė švietimo agentūra. Profesinio mokymo programų moduliai: galimybės ir mokinių pasirinkimaiNacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuojamo viešųjų konsultacijų ciklo „Įsivertinimas, vadybiškumas, geros mokyklos kūrimas“ vaizdo konferencijos-diskusijos „Profesinio mokymo programų moduliai: galimybės ir mokinių pasirinkimai“ vaizdo įrašas. 
Vaizdo konferencijoje-diskusijoje buvo aptariamas bendradarbiavimas tarp savivaldybės teritorijoje esančių bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, dalijamasi patirtimis ir iššūkiais bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose. Taip pat galimybės mokinio karjerai, jo ateities lūkesčiai. 
Savo patirtimi dalijosi bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinių mokymo įstaigų atstovai: Aldona Šventickienė, Vilniaus Žemynos gimnazijos direktorė, Artūras Matukaitis, Jurbarko rajono, Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos direktorius, Elma Česiūnienė Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos profesijos mokytoja, Vida Nenortienė, Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Sigita Kutienė, Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Vytautas Zubras Alytaus PRC direktorius, Rimantas Urmonas Šiaulių PRC direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
Įžanginiu žodžiu diskusiją pradėjo Albina Vilimienė, Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus vedėja. Diskusiją apibendrino Joana Aleknavičiūtė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vedėja. Diskusiją moderavo Deimutė Plikšnienė, Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus metodininkė. 

Nacionalinė švietimo agentūra.
2021-06-28

0 komentarai (-ų):