A. Mickevičiaus viešoji biblioteka. Pokalbių ciklas „Pašnekesiai apie Adomą Mickevičių“. Adomas Mickevičius ir jo epocha (3 dalis)Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka tęsia pokalbių ciklą „Pašnekesiai apie Adomą Mickevičių“. Vieną žinomiausių Adomo Mickevičiaus biografijos ir kūrybos tyrinetojų, ilgametį A. Mickevičiaus muziejaus direktorių, knygų autorių Rimantą Šalną kalbins istorikas, Skaitytojų aptarnavimo centro bibliografas Linas Janulevičius. Trečiasis pokalbis apima paskutinį Adomo Mickevičiaus gyvenimo etapą – nelengvą ir labai produktyvų. A. Mickevičius su lenkų emigrantų srautu 1832 m. atsidūrė Paryžiuje. Ten išvystė plačią publicistinę veiklą, redagavo laikraštį, parašė ir išleido lenkų piligrimystės knygas, kurios žadino burtis ir vėl griebtis ginklo, nes kovoje už laisvę būtent Lenkijai tenka vadovavimo misija. Po vedybų su Celina A. Mickevičių slėgė ir pragyvenimo bėdos. Nepaisant žmonos ligos, A. Mickevičius stengėsi ir savo kūryba, ir veikla kelti lenkų tautos dvasią. Vykdydamas kilnią misiją, išvyko į Italiją, vėliau į Turkiją ir bandė organizuoti lenkų legionus kovai, bet susirgo ir mirė. 
A. Mickevičiaus viešoji biblioteka. 
2021-06-08

0 komentarai (-ų):