LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Vaizdo konferencija „Ugdymo proceso organizavimas lauke – iššūkis ar galimybė“Konferencijos tikslas – aptarti ugdymo proceso organizavimo lauke ypatumus ir svarbą. Konferencijoje dalyvaus: Rasa Alekšiūnienė, Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos mokytoja, Rasa Skrodenienė, Kelmės r. Elvyravos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, Šarūnas Gerulaitis, laikinai einantis Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigas, Nerijus Buivydas, Demokratinės mokyklos direktorius, Asta Sieliūnienė, Visagino savivaldybės Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vedėja, Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, VDU Švietimo akademijos profesorė, Pradinio ugdymo studijų programos vadovė, Europos Komisijos ikimokyklinio ir pradinio ugdymo inspektorė. 
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2021-06-04

0 komentarai (-ų):