Vilniaus humanistinė mokykla. Psichologijos pamoka (3–6 kl.) Žmogaus poreikiaiPamokoje susipažinsite su garsiąja žmogaus poreikių piramide, kurią suformulavo amerikiečių humanistinės psichologijos pradininkas Abraomas H Maslow. 
Vilniaus humanistinė mokykla. 
2021-06-21

0 komentarai (-ų):