Nacionalinė švietimo agentūra. Longitudinio tyrimo rezultatų pristatymasEuropos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto (kodas 09.4.1-ESFA-V-713-02-0001) „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“ metu atlikto „Mokymosi pasiekimų bendrajame ugdyme ir jo ryšių su tolesnio mokymosi kelių pasirinkimu longitudinio tyrimo“ rezultatų pristatymas. Pristatymą moderuoja Evaldas Bakonis, Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento Švietimo politikos analizės ir tyrimų skyriaus vedėjas. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2023-01-20

0 komentarai (-ų):