Atviras Seimas. Daugiakalbio švietimo forumasForumo tikslas – aptarti mokslinius tyrimus ir gerąsias praktikas plėtojant daugiakalbystę skirtinguose formaliojo švietimo lygmenyse. Praktikams forumas aktualus dėl nuolat iškylančių daugiakalbystės plėtojimo iššūkių, mokslininkams – atveria naujų tyrimų sritis, o švietimo politikams – įžvalgas apie palankių sąlygų daugiakalbystei ugdyti kūrimą. Forumo programa bus sudaryta taip, kad visos suinteresuotos pusės galėtų išgirsti daugiakalbystės ugdymo aktualijas skirtingais aspektais. 

Daugiakalbio švietimo forumą organizuoja Vytauto Didžiojo universitetas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Britų taryba. 

Atviras Seimas 
2023-01-16

0 komentarai (-ų):