Lietuvos nacionalinė biblioteka. G. Kadžytės pranešimas „Istorija, pasislėpusi tautosakoje: pasakos, sakmės, pasakojimai ir perpasakojimai“Gražina Kadžytė pranešime „Istorija, pasislėpusi tautosakoje: pasakos, sakmės, pasakojimai ir perpasakojimai“ papasakoja apie sakytinės tautosakos tekstų sklaidos privalumus bei problematiką. Aptaria pasakotojo ir klausytojo santykį, edukacinius aspektus. Lektorė pasidalina pasakojimo tradicija, besitęsiančia šimtmečius neformaliose (namų ir pan.) erdvėse ir šiuolaikinių bendruomenių įtraukiama į projektinius renginius. 
 Gražina Kadžytė – etnologė, etninės savasties saugotoja, tarptautinių pasakojimo festivalių dalyvė, scenaristė. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto tyrėja yra parašiusi scenarijų tradicinės kultūros laidoms LRT, parengė ir vedė autorinę radijo laidą aukštaičių tarme „Aukštaičių deimančiukai“, buvo Tarptautinio pasakų sekimo čempionato „Vieną kartą gyveno...“ vertinimo komisijos pirmininkė, projekto „Lietuvos vaikai kuria pasakas“ kūrėja ir konsultantė. Gražinos Kadžytės veiklos laukas apima sakytinės tautosakos tyrimą, meninį pateikimą ir populiarinimą. Už nuopelnus Lietuvos valstybei apdovanota Vytauto Didžiojo ordino medaliu. 
Šie mokymai yra viena iš Skaitymo skatinimo programos, kurios įgyvendinimą finansuoja Kultūros ministerija, priemonių. 
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 
2021-09-22

0 komentarai (-ų):